งานเปิดตัว 3 สถาบัน เพื่ออนาคตประเทศไทย

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ชื่อ - สกุล ชื่อบริษัท ลงทะเบียนร่วมงาน
Thanasith Iamananchai Meteorological Department ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Nichanun Phianphithakkit Proxumer ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Phattanun Aukkarapuntouch Chulalongkorn University, Wang ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
คุณกรกฎ เชาวะวณิช True Digital ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ศุภรัตน์ ศศลักษณ์นนท์ jar advisory ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ดร.ปรียา ผาติชล บริษัท เค เอส อาร์ แอดไวซเซอรี่ จำกัด ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Teerayut Horanont Infuse company limited ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ชยวัฒน์ สถิรศาสตร์ GUTS SUPERPOLS CO.,LTD ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ชลกนก นภารุ่งหิรัญ Guts superpols co.,Ltd ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
บัญชา ส่งสัมพันธ์ สรรพาสามิตนครนายก ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Alexey Ekin _ ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Watinee Jaroenpong TF-DT-DE ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Tin Charoenrungutai Vidyasirimedhi Institute ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
วีรพัฒน์ เกตุธาร Smart 360 ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
รภัสษร ฮุนพงษ์สิมานนท์ Green Drive Co.,Ltd. ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Chatpon Auangkittikun Ananda ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
อัครพล บุญวาเศรษฐ์ อัฟวาแลนท์ ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Daovipa - Ministry​ of​ Commerce​ ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
รุทธิรงค์ สุ่นกุล Money power 2011 Thailand ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Phatthi Punyasukhananda Ananda Development ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Thamonpak Rojanawichian TMA ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
คุณกัษมา กองสมัคร depa ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Kimmo Pekari Embassy of Finland ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ศุภศรณ์ สุวจนกรณ์ Vistec ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ดร.ภาสกร ประถมบุตร depa ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ดร.ศุภกร สิทธิไชย - ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Hattori Yuki Omron social solutions co., Ltd. ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
เกียรติศักดิ์ แซ่ปึ้ง สไมล์ลิ้งค์ ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Abhisak Chulya Nina technology ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
กิตติ กาญจนฤกษ์ AIS ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ธาดา ชพานนท์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ภานุพงษ์ มิ่งขำ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ชลันดา มูลมี สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Noppadol Rattanawisadrat Microsoft ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
นายพรชัย หอมชื่น depa ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา (IoT board) ม.เกษตรศาสตร์ ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
นุชรัตน์ ลาภบุญ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ขนิษฐา ลาภา เนชั่น บนอกแคนติ้ง คอร์ปอเรชั่น ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Udom Trasborworn Microsoft (Thailand) ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ดร.สิเวศ โรจนสุนทร Bank of Ayudhya ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
วีระชัย ศรีพยัคฆ์ Proxumer ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Pongnarin Lertsuriyakarn Techcruise Co.,Ltd. ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Sirapun Yongwattananunth BOI ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Peerapon Vateekul Chulalongkorn University ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Miss. Tidtiya Mungmee Bureau of Occupational and Environmental Diseases (BOED) , Department of Disease Control , Ministry of Public Health ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Thapanan Thongsubhiran PTT Global Chemical ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Apirak​ Hoonlor​ Mahido​l University​ ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
อรรคร์วุฒิ รุจิจินดาวรรณ์ บ. ดีพเซาท์ อินสไปเรชั่น จำกัด ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Pitak Lausangngam GC ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Mr.Chatchawal Sukpornsawan ministry of culture ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Wootipong Kongthong ministry of culture ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ depa ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
รุ่งนิภา อมาตยคง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ดร.กษิติธร ภูภราดัย depa ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Apichai Sunchindah Independent Expert ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ธีรวัฒน์ จุฑาวิจิตรธรรม กระทรวงพลังงาน ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
คุณฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ depa ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
คุณวิศิษฎ์ ชูเพชร depa ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Nattapol Vannaboot VISTEC ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
พัชรินี ไชยจันทร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Chakri Lowphansirikul Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology (VISTEC) ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ณฐพัชร์​ ก้อนคำ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Rathakate Hanchana Dtac ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
yifan lin CAS ICCB ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Jekatheesh Menon Embassy of Malaysia ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ศิระประภา เอื้อวิวัฒน์สกุล สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Ms.Phapavarin Somsang Embassy of Portugal ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Ms.Sancha Dias Gregório Embassy of Portugal ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Mr. Pedro Aires de Abreu Embassy of Portugal ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
รัตนากร ตั้งพุทธรักษ์ สมาคมโปรแกรมเมอร์ ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
yu guan Chinese Ambassy ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Genna Lehman Australian Embassy ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Yasunari UENO, Mr. Embassy of Japan in Thailand ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
กิตติ สำราญกิจ Skymind Thailand ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Jirawan Kornthongsakol PTTGC ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
มาลินี มีลาภสม กรมอุตุนิยมวิทยา ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
มารีย์ โอภาสเสถียร บริษัท​ ทีโอที​ จำกัด​ (มหาชน)​ ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ศิรภัทร เบญจวารี สพธอ ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
กฤษฎา เฉลิมสุข สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
เสกสรร ถนัดกิจหิรัญ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Nathapon Chongchanakit Skymind Thailand ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Arpaporn Wuddhikullaphak Tableau ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
วีระชัย บุญขำ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Phongsakorn Puapattanakul SCB ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Daniel yap en juan Embassy of Malasia ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย กรมอุตุนิยมวิทยา ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ศิริชัย เอื้อบุญกนก สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Wissada Panyasewanamit TIME Consulting ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
จิลมิกา วงศ์พิทยาดิศัย vistec ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Thana Buranasiri - ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Ms. judith SCHILDBERGER Austrian Embassy Bangkok ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Kasidit Phoncharoen Vidyasirimedhi Institute ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Sanparith Marukatat NECTEC & AIAT ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Ravipat Phudpong NECTEC ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Tossa Mebusaya SriTrang Logistics ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Vj Jutimitta AVALANT ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Jirapol Tangtatswas PwC Consulting (Thailand) ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
สมภพ วงศ์วิไล กรมอุตุนิยมวิทยา ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ปวิณ เตโชโยธิน - ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
แดน เหตระกูล IRCP ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Jeerasak Sunantahkrua IRCP ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
เลอชาติ ธรรมธีรเสถียร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Khanchai Phatanaphanchai True Voice Company Limited ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
กฤตย์ กังวาลพงศ์พันธุ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
น.อ.ประสิทธิ์ แสนโกเมฆ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
พ.ท.ศิริวัฒน์ ศรีสุข สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
นายวิวัฒน์ วงศ์วราวิภัทร์ (IoT board) depa ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Weeraphat Lovalanon สำนักงานสถิติแห่งชาติ ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
จิรายุ ชัยมีบุญ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
อุมาภรณ์ ก๋งเม่ง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Ruj Purnariksha GC ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Mr. Chatri Moonstan The Royal Danish Embassy ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Ms. Nantima Angkatavanich The Royal Danish Embassy ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Wittaya wonglor TmA ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Thanawin Rakthanmanon Kasetsart ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
วิเชียร เอาทารสกุล สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Kongkan Kalakan SCB ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Vuttipong Vongsankakorn Omron Electronics Co.Ltd. ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ปฏิภาณ ประเสริฐสม - ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Pichai Leelapiromchai PTTGC ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
พัชมณ หงษ์พานิช VISTEC ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ธนา อมรภัทรกุล ศูนย์เทคโนฯ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Ellen Boije af Gennäs Erre Embassy of Sweden in Bangkok ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Katarina Svensson Embassy of Sweden ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Keerati Tanakitjaroenpat Runster ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
กชภัส เพชรยิ่งนฤมล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Jirayu Charoenviriyaphap PTT PLC ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Charin Polpanumas BridgeAsia ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
นิธินาถ สุดปัญญา สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Ekapol Chuangsuwanich Chulalongkorn University ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
คุณอัจฉริยะ ดาโรจน์ - ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Mr. Rutthaphon Viraporn ioaday co.,ltd. ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
กิตติพร สังขทัต การท่าเรือแห่งประเทศไทย ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ปานหทัย นิติลัทธิ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ภาคิน ศิวธรรมรัตน์ Vistec ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
สรยศ จันทรรักษ์ VISTEC ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ดร.พรรณวิกา พรรณโณภาศ VISTEC ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
รติกร การย์บรรจบ ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ธนู ทองคำสุก ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Taweesap Srikwan National Statistical Office ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Boosaraphan Kanthom National Statistical Office ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
เพ็ญพักษ์ เข็มเพชร สำนักงานสถิติแห่งชาติ ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Ampol Tungkanawanich Omron Electronics Co.Ltd. ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
nat dilokthanakul VISTEC ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
คุณกฤษณะ บุญยะชัย TMA ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ชาคริต ประสงค์สุข สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
นางกานดาศรี ลิมปาคม GISTDA ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ดร.ธีรณี อจลากุล - ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ปิติพร ปิติเสรี สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Patcharee Boonyathan Krungsri ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Virocha Dulayangkura SCB ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
คุณพีรนันท์ กาญจนาศรีสุนทร nectec ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
วรรณพงษ์ ภัททิยไพบูลย์ IST @ VISTEC ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
นายวงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์ บมจ. กสท โทรคมนาคม ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
เลขา SMART CITY smart city กทม ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง smart city กทม ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล VISTEC ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
พัฏชา เจริญกิจ VISTEC ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ดร.ปรัชญา บุญขวัญ nectec ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
คุณวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร AIS ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Arakin Rakchittapoke AIS ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Natthakarn Chaungharach AIS ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Waralee Jirachaisri AIS ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Athiwat Kochapoom AIS ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Narissara Srisuriyachan AIS ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Sorathorn Chaweewongpongdet AIS ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Kosit Chotibut AIS ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Gwynponq Chatranon AIS ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Kitti Kanchanaroek AIS ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Somboon Martkamjan AIS ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Kanchanit Thumrongboonkate AIS ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ดร.ยศชนัน  วงศ์สวัสดิ์ - ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
Vipada Siripatanadilok SCB ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ผู้แทน ท่านอภิสิทธิ์ -
นายณัฎฐวิทย์ สุฤทธิกุล (IoT board) depa
ดร.สรณะ นุชอนงค์ -
คุณสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ depa
ธีรนันท์ ศรีหงส์ depa
คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย DE
Juggapong Natwichai Chiang Mai University
แก้วเกล้า - สำนักปลัดกระทรวง
จิรายุ เจริญวิริยะภาพ บ.ปตท.จำกัด(มหาชน)
Pitchyen Hongpakdee Smart ID Group Co.,ltd.
ทัดพงศ์ พงศ์ถาวรกมล KBTG (กสิกรไทย)
Benjapol Worakan Vidyasirimedhi Institute
Lim PK Spotwerkz
ทวีศักดิ์ นาเมืองรักษ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
Montri Sirisuang CAT Telecom
อรอนุตตร์ สุทธิ์เสงี่ยม กระทรวงพลังงาน
Tanawat Areeprayoonkit TMA
นุสติ คณีกุล Thailand Management Association (TMA)
Natthamon Mayurasakhon National Statistical Office
อรอลิน ลาภเวที VISTEC
กฤษฎา เลิศธรรมนาถ Proxumer
Ms. Manita Kamolpongsathorn the republic of Korea Embassy in Thailand
Mr. Park Taehyun the republic of Korea Embassy in Thailand
Mr. Pisite Chaiwattanachai Embassy of Canada
ดร.ก่อพร พันธุ์ยิ้ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Daniel Wu Visa
Dr.Pattanasak Mongkolwat Faculty of ICT, Mahidol University
รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต มหาสิทยาลัยมหิดล
Poomjai Nacaskul, PhD, DIC, CFA Siam Commerical Bank
คุณอารยา ภู่พานิช Siam Commercial Bank PCL.
ท่านพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ DE
คุณหงษ์ศรี เจริญวราวุฒิ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
Mr. Lee Wookheon the republic of Korea Embassy in Thailand
H.E. Mr. LORENZO GALANTI Embassy of italy
ฤทธาทิตย์ สูญพ้นไร้ Ub save
บุญฤทธิ์ สูญพ้นไร้ Ub save
ฤชาค์พรรณษ์ สูญพ้นไร้ Ub save
ธนกร จรูญรัตน์ ณ อยุธยา Guts superpols co.,Ltd
เอกชล กิ่งชาญศิลป์ GUTS SUPERPOLS CO.,LTD
Poonpat Kuntaroj Ministry of Social Development and Human Security
วินิจ ลิ่มเจริญ We Chef (Thailand) Co.,Ltd
Jarntharat Chomthong SSA Network (Thailand) Co.,Ltd
Arthit Suriyawongkul Wisesight
Ratiros - Platt Nera Co., Ltd.
Chawakit Sangcharoon ESPREE.IO
เข้าร่วมงานแล้ว 173 คน
ยังไม่ได้เข้าร่วมงาน 45 คน