4 ตุลาคมนี้ depa Transformation in Action 2018 ปฏิวัติธุรกิจ ติดอาวุธดิจิทัล กลับมาอีกครั้งเพื่อผู้ประกอบการ SMEs กรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียง ศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนธุรกิจ SMEs มาอัปเดตเทรนด์ธุรกิจยุคดิจิทัลก่อนใคร จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี (Digital Providers) นำโดย...

  • Digital Platform ช่วยสร้างยอดขายให้ SMEs ได้อย่างไร กับ คุณสิรสิทธิ์ สุริยพัฒนพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช็อคโก้ คาร์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
  • ปรับโมเดลธุรกิจฉับไว สไตล์ SMEs ไทยยุค 4.0 กับ คุณวรวุฒิ อุ่นใจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
  • ตีแตกกลยุทธ์ธุรกิจ SMEs ยุคดิจิทัล กับ อ. ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การตลาด

ตลอดทั้งงาน ยังมีกิจกรรม Digital Showcase บูธจัดแสดงผลงานทางด้านเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Providers) และให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ทุนสนับสนุนต่างๆ จากดีป้า 

พลาดไม่ได้!! หากคุณ คือ...

  • ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ทุกประเภท อาทิ ร้านค้า ร้านอาหาร ธุรกิจท่องเที่ยว และบริการ ฯลฯ 
  • ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล

กำหนดการ

The Society ชั้น 22 อาคารเกษร ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

 

13.00 น. - 14.00 น.

สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่าง

 

14.00 น. - 14.10 น.

พิธีกรกล่าวต้อนรับสื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ เปิดวีดิทัศน์ ‘ความสำเร็จ depa Transformation in Action 2018’
พิธีกรเรียนเชิญประธานในพิธี ขึ้นกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ

 

14.10 น. - 14.25 น.

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นประธานกล่าวเปิดงานแถลงความสำเร็จของโครงการ depa Transformation in Action 2018

 

14.25 น. - 14.30 น.

บันทึกภาพร่วมกัน

14.30 น. - 15.30 น.

เสวนาในหัวข้อ “ปรับโมเดลธุรกิจฉับไว ไทย SMEs”
โดย คุณวรวุฒิ อุ่นใจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)

15.30 น. - 16.15 น.

บรรยายในหัวข้อ “Digital Platform กับการสร้างยอดขายให้ SMEs”
โดย คุณสิรสิทธิ์ สุริยพัฒนพงศ์, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช็อคโก้ คาร์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

16.15 น. - 16.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

16.30 น. - 17.30 น.

บรรยายในหัวข้อ “ตีแตกกลยุทธ์ธุรกิจ SMEs ยุคดิจิทัล”
โดย อ. ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การตลาด


*หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

 

ลงทะเบียนเข้ากิจกรรมเท่านั้น