เสริมแกร่ง SME ก้าวทันตลาดยุค 4.0

       ดีป้า ขนทัพผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี (Digital Startups) ร่วมเสริมพลังผลักดันการปฏิวัติธุรกิจให้แข็งแกร่งและมุ่งสู่ตลาดยุคดิจิทัล โดยมีการบรรยายและเวิร์คช็อปจากผู้เชี่ยวชาญ มาพร้อมกิจกรรม Digital Showcase และบูธจัดแสดงผลงานทางด้านเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startups) และกิจกรรมให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ที่ตอบโจทย์และยกระดับธุรกิจ SMEs  

พบกับ Highlights ภายในงาน (ฟรีตลอดงาน!!!)

  • พิเศษรับสิทธิ depa Mini-Transformation Voucher ส่วนลดการซื้อซอฟต์แวร์จาก Digital Providers ภายในงานสูงสุด 10,000 บาท*

พลาดไม่ได้!! หากคุณ คือ...

  • ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ทุกประเภท 
  • ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล
  • ผู้ประกอบการที่มีความสนใจ
  • บุคคลทั่วไปที่สนใจในเทคโนโลยี

 

กำหนดการ
ณ โรงแรมเดอะพาร์ค พิษณุโลก

10.00-10.30 น.  แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียน
10.30-10.35 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ พร้อมเกริ่นแนะนำภาพรวมการจัดกิจกรรม depa Transformation in Action 2018
10.35-10.45 น. ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขึ้นกล่าวเปิดงานพร้อมกล่าวถึง วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดกิจกรรมฯ จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้แนวคิด "เสริมแกร่ง SME ก้าวทันตลาดยุค 4.0”
10.45-11.30 น. บรรยายในหัวข้อ “ปรับธุรกิจ พิชิตใจลูกค้ายุค 4.0”
  โดย คุณธนวิชญ์ ต้นกันยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง Horganice
11.30-12.00 น. ช่วง Digital Showcase : นำเสนอผลงานด้านเทคโนโลยีโดย Digital Providers (10 บริษัท)
12.00-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (เยี่ยมชมบูธ)
13.30-14.45 น. บรรยายและเวิร์คช็อปในหัวข้อ “ปรับแผนธุรกิจ รุกเศรษฐกิจ SME" (ช่วงที่ 1)
  โดย ดร. ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์
ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมการค้าส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ เอสเอ็มอี
14.45-15.00 น. รับประทานอาหารว่าง
15.00-16.30 น. บรรยายและเวิร์คช็อปในหัวข้อ “ปรับแผนธุรกิจ รุกเศรษฐกิจ SME" (ช่วงที่ 2)
  โดย ดร. ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์
ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมการค้าส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ เอสเอ็มอี

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
            พบกับบูธจากหน่วยงานพันธมิตร และผลงานด้านเทคโนโลยีจาก Digital Providers / Digital Startups ตลอดงาน

*depa-mini Transformation Voucher เป็นส่วนลดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม เฉพาะซอฟต์แวร์หรือบริการดิจิทัลในโครงการ depa Mini-Transformation Voucher เท่านั้น

ลงทะเบียนเข้ากิจกรรมเท่านั้น